• 0 Items - 0.00
    • U košarici nema proizvoda.

Čistilište

4.00

Bog je autor našeg spasenja. Spasitelji nismo mi sami, niti crkva ili drugi ljudi kao posrednici. Bog nas spašava, ne zbog pravednih djela koja smo učinili, već po svome milosrđu.

Božja je milost i Isusova žrtva toliko velika da joj za spasenje čovjeka ne treba nadodati ljudsku patnju u čistilištu.

U ovoj kratkoj i jasnoj knjižici pročitaj naučava li Biblija išta o čistilištu, te što naučava po pitanju spasenja.

Daleko od Rima, bliže Bogu

6.50

Trinaest svjedočanstava obraćenih svećenika (u originalu ih je pedeset), preuzetih iz knjige Far from Rome, Near to God, jasno pokazuju kako nam ni religija, niti sakramenti, niti predanost crkvenoj organizaciji ne mogu donijeti mir, niti nas uvesti u istinski odnos s Bogom.

“Ako, dakle, tko želi ići za mnom… neka me slijedi! Tko, naime, hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga… Što, dakle, koristi čovjeku ako dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? Tko se postidi mene i mojih riječi pred ovim preljubotvornim i grešnim naraštajem, toga će se i Sin Čovječji postidjeti kada dođe u slavi svoga Oca sa svetim anđelima” (Marko 8:34-38)

Katolicizam

6.00

Richard Peter Bennet rođen je u pobožnoj rimokatoličkoj obitelji u Dublinu u Irskoj. U mladosti je pohađao isusovačku školu i školovao se za svećenika dominikanskog reda. Svih dvadeset godina službe u rimokatoličkoj crkvi Bog ga je pozivao u svoju Riječ.

Konačno se Richard odazvao i doživio otkrivenje o spasonosnoj Božjoj milosti. Napustio je rimokatočku službu i osnovao evangelizatorsku po kojoj istina o Božjem planu spasenja dolazi u živote ljudi diljem svijeta.

Ova je knjiga tek šest izabranih poglavlja od sveukupno sedamnaest koliko originalno djelo sadrži. Navedena se poglavlja osvrću na najvažnija učenja Rimokatoličke Crkve, te ih razmatraju u svjetlu Svetog pisma. Glavna svrha ove knjige zapravo je iznošenje istine o Bogu i spasenju, jer poznavanje istine pomaže ljudima da se odreknu krivih učenja i vjerovanja koja ih drže zarobljenima u pogrešnoj odanosti religioznim institucijama.

Krštenje u vodi

4.00

Vodeno krštenje, uz euharistiju ili Gospodnju večeru, glavni je sakrament koji se jasno spominje u Pismu i ranocrkvenoj praksi.

Ako želimo biti poslušni Gospodinu, tada se trebamo vjerno držati Njegove upute i prakse u pogledu krštenja. Nitko nema pravo izmijeniti učenje ili praksu koju nam je predao Isus ili apostoli. Ona je jasno zapisana u Bibliji.

Ova knjižica daje jasno i temeljito biblijsko učenje o krštenju u vodi.

Prava katolička vjera

4.005.00

U ovoj knjizi sadržano je puno informacija koje će pomoći čitatelju da napravi bolje odluke i primi spasenje i blagoslov, te da se priključi istinskom katoličkom vjerovanju i Crkvi. Knjiga promovira najvećeg od svih vjerskih učitelja – Isusa Krista. Neke od tema koje knjiga dotiče su spasenje i zagrobni život, idolopoklonstvo i predaja, različite vrste predaje, razlike između Katoličke i Rimokatoličke crkve. Osim mnogih biblijskih citata na koja se poziva da bi argumentirao svoja istraživanja, autor navodi i brojne citate ranocrkvenih otaca – učitelja i teologa iz prvih stoljeća Crkve.

Razmišljam, dakle postojim

6.007.50

Kršćanstvo je jednostavno. Trebale su proći stotine godina da bi ga ljudi počeli komplicirati. Sve je počelo onda kada je čovjek shvatio da mu naziv kršćanin može donijeti korist. Shvatio je da povezivanjem s kršćanstvom može dobiti ugled, slavu i materijalno bogatstvo. Tada su počela duhovna i tjelesna lutanja čovjeka. Autor na živ način pojašnjava osnove kršćanstva, te potkrijepljuje svoje tvrdnje Riječju Božjom.

Razumijevanje euharistije

3.204.00

Euharistija ili Gospodnja večera oduvijek je imala posebno značenje među kršćanima. Kada je primaju obraćeni pripadnici bilo koje crkvene denominacije, ona sa sobom donosi posebno ozračje u kojem se vjernici susreću sa svojim Gospodinom. Po ovom se sakramentu odnos između Boga i vjernika obnavlja, utvrđuje i objavljuje.

Izraz euharistija potječe od grčkoga glagola koji znači zahvaljivati. Bilo da smo židovskoga ili nežidovskoga podrijetla, Bog je za nas u Kristu učinio sve što je bilo potrebno. Dao nam je novorođenje, oproštenje grijeha, oslobođenje i iscjeljenje. U Isusu se pobrinuo za naše vidljive i nevidljive potrebe. Zbog svega toga imamo mnogo razloga za zahvalnost i zahvalno uzimanje euharistije. U njoj izražavamo čast našem Spasitelju i Dobročinitelju. Stoga, kada pristupaš euharistiji, čini to sa svetošću, poniznošću i zahvalnošću.