Kontakt

OBITELJSKA KRŠĆANSKA KNJIŽARA d.o.o. 
Adresa sjedišta: Cvijete Zuzorić 7, 10000 Zagreb
Adresa prodajnog mjesta: Laginjina 11 (Vlaška 88/1), 10000 Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu, mbs: 080224938
OIB: 99263437746

Telefon: 01 6159 068 
E-mail: okknjizara@gmail.com