R. T. Kendall

R. T. Kendall je zadnjih 25 godina bio pastor crkve Westminster Chapel u Londonu, Engleska.Oslanjajući se na tradiciju G.Campbella Morgana i Martyna Loyd-Jonesa, bio je sklon propovijedanju koje u svojoj biti više naginje učenju (obrazlaganju), ali je poticao svoju crkvu na otvaranje Duhu Svetom. Rođen je u Ashlandu, Kentucky,a obrazovan na fakultetu Southern Baptist Theological Seminary i sveučilištu Oxford University.Poznat je i na međunarodnoj razini kao govornik i učitelj.S Paulom Cainom je suautor knjige The World and the Spirit(Riječ i Duh).

rtkendallministries.com