Peter Wagner

Dr. Peter Wagner slovi kao priznati autoritet na području rasta crkve i duhovnog ratovanja. Predsjednik je Global Harvest Ministries, suosnivač Svjetskoga molitvenog centra, te služi kao kancelar pri Wafner Institute u Colorado Springsu, SAD.Napisao je i izdao više od 60 knjiga.

globalharvest.org