Petar Fabijanić je vodeći pastor i voditelj sa vizijom Kršćanskog Centra Riječa Života u Puli. Petar je u punovremenoj službi preko deset godina. Započeo je služeći pod vodstvom Damira Šićka Alića u K.C. Riječ Života u Zagrebu kao pomoćni pastor, voditelj kućnog tima te kao voditelj službe za rad sa zatvorenicima nakon radikalnog obraćenja na kršćanstvo u dobi od 25 godina. Nakon četiri godine služenja u ovim područjima, Petar je osjetio, zajedno sa vodstvom Crkve Riječ Života, da je vrijeme za njega i njegovu suprugu Kristinu da podignu crkvu na obali Hrvatske u gradu Puli. Već punih šest godina služe Tijelu Kristovom u Puli. Njihova crkva je živi, rastući izražaj kršćanstva koje je na samome rubu Božjega djelovanja današnjice. U Petrovom srcu je želja vidjeti Novozavjetnu apostolsku crkvu opisanu u 2. poglavlju Djela Apostolskih obnovljenu u današnje vrijeme, te da vidi svakog vjernika istreniranog, aktiviranog i otpuštenog u Božju sudbinu za svoj život. On gori vatrom probuđenja i hoda u pomazanju nositelja probuđenja gledajući Boga kako se pokreće na podučju iscjeljenja, oslobođenja i spasenja. Petar je oženjen suprugom Kristinom petnaest godina i imaju tri sina, Iana, Natana i Jakoba.