Kenneth E. Hagin

Prošlo je više od šezdeset godina otkako je Bog na čudesan način iscijelio Kennetha E. Hagina od deformiranog srca i neizlječive bolesti krvi. Tada je imao samo sedamnaest godina. Njegova služba danas dotiče cijeli svijet. Radio program "Faith Seminar of the Air"("Seminar o vjeri") može se čuti na cjelokupnom području SAD-a, kao i u stotinjak drugih država. Njegova služba izdaje besplatni mjesečni časopis pod nazivom The World of Faith (Riječ vjere) i organizira Dopisnu biblijsku školu RHEMA. Kenneth E. Hagin svake godine održava mnogobrojne kampanje u Americi. U sklopu njegove službe djeluju još i Biblijska škola RHEMA, Udruženje bivših studenata Biblijske škole RHEMA, Međunarodno udruženje službenika RHEMA i službe koje šire Evanđelje među zatvorenicima u američkim zatvorima.

rhema.org