Chuck D. Pierce

Chuck D. Pierce je predsjednik službe Glory of Zion International Ministries i potpredsjednik organizacije Global Harvest Ministries. Bivši je direktor organizacije World Prayer Center i koautor knjiga The Worship Warrior i Restoring Your Shield of Faith. Sa suprugom Pam i njihovom petero djece Chuck danas živi u Dentonu, Texas. Rebecca Wagner Sytsema i Chuck Pierce zajedno su napisali tri knjige: Possessing Your Inheritance, Protecting Your Home from Spiritual Darkness i The Future War of the Church. Sa suprugom Jackom i njihovo troje djece.

gloryofzion.org